Elektryczność

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search

Elektryczność jest systemem pozwalającym zasilić większość obiektów. Energia jest wytwarzana w dużym lub małym reaktorze, albo za pomocą paneli słonecznych. Może być magazynowana w bateriach. Prąd przewodzi zdecydowana większość bloków i ram bloków.

Podstawy i terminologia

W Space Engineers transfer i zużycie energii jest opisywane w watach (W). Stosowane są prefiksy kW albo MW. Ich wartość możesz sprawdzić w tabeli poniżej.

Przeliczanie jednostek Watt (W) Kilo-Watt (kW) Mega-Watt (MW)
Mega-Watt (MW) 1 000 000 W 1 000 kW 1 MW
Kilo-Watt (kW) 1 000 W 1 kW 0.001 MW
Watt (W) 1 W 0.001 kW 0.000 001 MW

Ilość zmagazynowanej energii elektrycznej wyrażana jest w watogodzinach (Wh). Można je uznać za iloczyn współczynnika transferu energii i czasu utrzymania tej wartości. Jeśli na przykład potrzebujesz 500 W na 5 godzin, wystarcza akumulator przechowujący energię elektryczną do 500W * 5h = 2500 Wh = 2,5 kWh.

Zazwyczaj w grze spotkasz jednostki Wh, kWh i MWh odnoszące się do energii zmagazynowanej w naładowanej baterii lub w paliwie np. uranie. Jednostki takie jak W, kW i MW opisują odbiorniki energii (np. rafinerie) i producentów (np. małe reaktory).