Blok

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search

W Space Engineers każdy kawałek zbudowany jako część statku lub stacji nazywany jest Blokiem. Bloki mogą być różne - od podstawowych jednostek struktur (takich jak blok lekkiego pancerza) poprzez samodzielne, funkcjonujące (jak na przykład rafineria) aż do bloków pozwalających zarządzać całością (przykładowo - kokpit).

Rodzaje Bloków

W Space Engineers można budować zarówno Małe bloki wykorzystywane do budowy małych statków, jak i Duże bloki używane przy budowie dużych statków, a także stacji. Większość (ale nie wszystkie) bloków może być zbudowana w obydwu rozmiarach, posiadając dwie różne wartości wagi, zajmowanej przestrzeni i wymaganych komponentów. Dlatego ważnym jest by wiedzieć, jakiego bloku potrzebujesz, byś mógł wybrać go z listy bloków w stacji montażowej, zamiast produkować po 100 sztuk komponentów.

Niektóre Bloki, takie jak średni kontener, nie mogą być budowane na dużych statkach i stacjach. Inne, takie jak rafineria czy stacja montażowa, nie mogą być budowane na Małych statkach.

Bloki w wymiarach

Kiedy mówimy "bloki", mogą być to zarówno przedmioty opisane na tej stronie, jak i jednostki mierzenia długości. Pojedynczy duży blok ma krawędź o długości 2,5 metra, w związku z czym jego objętość wynosi 15,625m³, podczas gdy mały blok dysponuje krawędzią o długości 0,5 metra i objętością wynoszącą 0,125m³ (zaś postać gracza mierzy 1,8 metra)[1]. Oznacza to, że wymiary są rzeczą względną. Statek mający długość 10-ciu bloków może być mizerny, jeżeli jest małym statkiem (5 metrów długości), lub potrzebować znacznie więcej stalowych płytek do budowy z racji bycia dużym statkiem (mającym 25 metrów długości).

Renderowanie

Im mniej Bloków posiadasz, tym szybciej będą one renderowane. Nowsze karty graficzne renderują nawet sześciany o wymiarze tysiąca Bloków bez jakiegokolwiek wysiłku, jednakże starsze modele kart mogą dać odczuć różnicę między nimi a młodszymi wersjami.

Są dwa rodzaje Bloków - bloki pancerza oraz Bloki niebędące pancerzem (Bloki jednostkowe - Żyroskop, Antena, Wiertło itd.). Bloki jednostkowe są jednymi, które posiadają Poziom Szczegółów (LOD - Level of Detail).

Bloki pancerza nie podsiadają Poziomu Szczegółów, składają się natomiast z tak zwanych "stron". W praktyce renderowane są tylko te strony, które są widoczne. Stawianie bloków obok siebie sprawia, iż boki przylegające są usuwane, dzięki czemu renderowanie jest o wiele bardziej efektywne. Składają się one z wielu brył będących pochodnymi sześcianu.

Kiedy oddalasz się od Bloku, jego model graficzny jest cyklicznie zastępowany przez prostszy odpowiednik, dzięki czemu granie nie musi renderować tak wielu brył. Jak duży jest Poziom Szczegółów zależy osobno od każdego modelu.

  • Należy odnotować, iż w początkowych fazach gry większość bloków od aktualizacji 01.141 ma symbole zastępcze.

Wydajność

Większość problemów z wydajnością w Space Engineers wywodzi się nie tyle z renderowania, lecz samej logiki gry. Innymi słowy - gra przetwarza i oblicza to, co dzieje się w tle.

Bloki pancerza mają najmniejszy wpływ na wydajność z dwóch powodów - obliczania wieloboków i logiki. Bloki pancerza nie mają logicznego przypisania do czegokolwiek. Niektóre bloki jednostkowe posiadają takie przypisanie, jak na przykład rafineria przetwarzająca kopaliny na materiały. To wymaga niewielkiej części mocy obliczeniowej procesora, ale jeśli, przykładowo, posiadasz sto rafinerii, wzrastają szanse na odczucie skutków tego. Renderowana rafineria zawiera więcej brył niż adekwatna liczba Bloków pancerza.

Należy podkreślić, iż odległość od graczy nie ma znaczącego wpływu na logikę będącą w użyciu w innych miejscach. Inaczej mówiąc - jeśli posiadasz rafinerię, nie ma znaczenia, jak daleko od niej jesteś, aktualne przetwarzanie Kopalin w Materiały będzie miało na ciebie wpływ, jednakże należy wykluczyć renderowanie bloków jednostkowych.

Wiele problemów z wydajnością wynikać może z tego, jak wiele rzeczy znajduje się w świecie.

Wyjaśniając na przykładzie statków - załóżmy istnienie Dużego statku oraz kilku Małych statków. Zakładając, że liczba i rodzaje Bloków na Dużym statku są takie same jak łączna liczba na Małych statkach, Duży statek generuje mniejsze problemy z wydajnością niż Małe statki, gdyż ten pierwszy jest jednym obiektem fizycznym, w odróżnieniu od paru mniejszych, zatem większa ilość pomniejszych statków może być większym obciążeniem niż jeden, większych rozmiarów statek.

Lista Bloków

Pełna lista Bloków dostępnych do budowania w aktualnej wersji Space Engineers:

Nazwa Ikona Duży statek / Stacja kosmiczna Mały statek Opis
Advanced Rotor/pl Advanced Rotor Icon.png A more advanced Rotor that allows items to pass through it using the Conveyor system.
Advanced Rotor Part/pl Advanced Rotor Part Icon.png Advanced Rotor Part that attaches to the Advanced Rotor Base.
Air Vent/pl Air Vent Icon.png A functional block for distributing breathable Oxygen in enclosed rooms.
Airtight Hangar Door/pl Airtight Hangar Door Icon.png A 1x3x1 block that can open and close. When closed, it can contain oxygen. Intended to be used in groups to create large hangars that can hold oxygen.
Antenna/pl Antenna Icon.png Used to broadcast the location of a ship or station.
Arc Furnace/pl Arc Furnace Icon.png A smaller, more efficient design than the traditional Refinery. However, it can only process Iron Ore, Nickel Ore, and Cobalt Ore into ingots.
Artificial Mass/pl Artificial Mass Icon.png Artificial Mass for large and small ships.
Stacja montażowa Assembler Icon.png Constructs components for building large and small ship blocks.
Basic Assembler/pl Basic Assembler Icon.png A basic assembler to produce limited selection of components.
Battery/pl Battery Icon.png Stores and discharges power.
Beacon/pl Beacon Icon.png Beacon that puts a marker on players HUDs, can be used to accurately measure distance.
Blast Door/pl Blast Door Icon.png Similar to armor blocks, but with a slim profile on 2 of its sides; allowing it to slide between other blocks without damaging them
Blast Door Corner/pl Blast Door Corner Icon.png Similar to armor blocks, but with a slim profile on 2 of its sides; allowing them, as well as the 2 angled narrow edges to slide between other blocks without damaging them
Blast Door Edge/pl Blast Door Edge Icon.png Similar to armor blocks, but with a slim profile on 2 of its sides; allowing them as well as the front narrow edge to slide between other blocks without damaging them
Blast Door Inverted/pl Blast Door Inverted Icon.png Similar to armor blocks, but with a slim profile (inverted) on 2 of its sides; allowing them to slide between other blocks without damaging them.
Block/pl 64px
Button Panel/pl Button Panel Icon.png A block with buttons on it that can be programmed, and used with a single click
Camera/pl Camera Icon.png A camera block that allows users to see trough remotely.
Cockpit/pl Cockpit Icon.png Used to control a vessel.
Collector/pl Collector Icon.png Collects free floating items and puts it in the conveyor system.
Connector/pl Connector Icon.png Transfers items, and/or energy through to another connector. It may also eject items from its inventory to space.
Control Panel/pl Control Panel Icon.png Allows Engineers to interface with the ship or station's controls.
Control Station/pl Control Station Icon.png Used to control a Large ship or Station. Does not allow first person perspective.
Conveyor/pl Conveyor Icon.png A multi-directional conveyor block that can transfer items between other blocks from all sides
Conveyor Frame/pl Conveyor Frame Icon.png Conveyor Frame.
Conveyor Junction/pl Conveyor Junction Icon.png A multi-directional conveyor block that can transfer items between other blocks from all sides
Conveyor Sorter/pl Conveyor Sorter Icon.png A one way sorting device that can filter Ores, Components, Materials, and Tools; allowing only specific ones though.
Conveyor Sorter Small/pl Conveyor Sorter Small Icon.png A smaller version of the Conveyor Sorter
Conveyor Tube/pl Conveyor Tube Icon.png A conveyor tube with indicator lights
Corner LCD Bottom/pl Corner LCD Bottom Icon.png The Corner LCD Bottom is for the lower edge of a block, which displays diagonally upwards.
Corner LCD Flat Bottom/pl Corner LCD Flat Bottom Icon.png The Corner LCD Flat Bottom is for the lower edge of a block, the display is attached flat over the edge.
Corner LCD Flat Top/pl Corner LCD Flat Top Icon.png The Corner LCD Flat Top is for the top edge of a block, the display is attached flat under the edge.
Corner LCD Top/pl Corner LCD Top Icon.png The Corner LCD Top is for the upper edge of a block, which displays diagonally downwards.
Corner Light/pl Corner Light Icon.png Corner Light.
Cryo Chamber/pl Cryo Chamber Icon.png A functional block for saving the players' inventory in multiplayer and on dedicated server(s) when logging out.
Curved Conveyor Tube/pl Curved Conveyor Tube Icon.png A curved conveyor tube with indicator lights
Decoy/pl Decoy Icon.png Forces automated weapon systems to fire upon it
Diagonal Window/pl Diagonal Window Icon.png Diagonal window, currently resembling grates
Door/pl Door Icon.png Door
Drill/pl Drill Icon.png Drills and collects ore while mining.
Effectiveness Upgrade Module/pl Effectiveness Upgrade Module Icon.png Increases Ore-To-Ingot output for the Refinery.
Ejector/pl Ejector Icon.png Dumps small items to space. Connects to small conveyor system.
Fighter Cockpit/pl Fighter Cockpit Icon.png A bigger alternative to Cockpit.
Flight Seat/pl Flight Seat Icon.png Used to control a large ship or Station with 1st person view capabilities
Full Cover Wall/pl Full Cover Wall Icon.png Full cover wall.
Gatling Gun/pl Gatling Gun Icon.png Fixed Gatling Gun for small ships.
Gatling Turret/pl Gatling Turret Icon.png Large ship automated Gatling Turret.
Gravity Generator/pl Gravity Generator Icon.png Generates a unidirectional gravity field.
Grinder (Ship)/pl Grinder (Ship) Icon.png Large ship grinder that can aid in recycling of ships.
Gyroscope/pl Gyroscope Icon.png Gyroscopes allow for rotation of small and large ships as well as enabling dampening systems.
Half Cover Wall/pl Half Cover Wall Icon.png Half cover wall.
Half Heavy Armor Block/pl Half Heavy Armor Block Icon.png Basic heavy armor half block
Half Light Armor Block/pl Half Light Armor Block Icon.png Basic light armor half block.
Half Slope Heavy Armor Block/pl Half Slope Heavy Armor Block Icon.png Basic heavy armor half slope block
Half Slope Light Armor Block/pl Half Slope Light Armor Block Icon.png Basic light armor half slope block.
Heavy Armor Block/pl Heavy Armor Block Icon.png Basic heavy armor cube block
Heavy Armor Corner/pl Heavy Armor Corner Icon.png Basic heavy armor corner block
Heavy Armor Inverted Corner/pl Heavy Armor Inverted Corner Icon.png Basic heavy armor inverted corner block
Heavy Armor Slope/pl Heavy Armor Slope Icon.png Basic heavy armor slope block
Heavy Corner 2x1x1 Base/pl Heavy Corner 2x1x1 Base Icon.png Heavy Corner 2x1x1 Base
Heavy Corner 2x1x1 Tip/pl Heavy Corner 2x1x1 Tip Icon.png Heavy Corner 2x1x1 Tip
Heavy Inv Corner 2x1x1 Base/pl Heavy Inv Corner 2x1x1 Base Icon.png Heavy Inv Corner 2x1x1 Base
Heavy Inv Corner 2x1x1 Tip/pl Heavy Inv Corner 2x1x1 Tip Icon.png Heavy Inv Corner 2x1x1 Tip
Heavy Round Armor Corner/pl Heavy Round Armor Corner Icon.png Heavy Round Armor Corner
Heavy Round Armor Inv Corner/pl Heavy Round Armor Inv Corner Icon.png Heavy Round Armor Inv Corner
Heavy Round Armor Slope/pl Heavy Round Armor Slope Icon.png Heavy Round Armor Slope
Heavy Slope 2x1x1 Base/pl Heavy Slope 2x1x1 Base Icon.png Heavy Slope 2x1x1 Base
Heavy Slope 2x1x1 Tip/pl Heavy Slope 2x1x1 Tip Icon.png Heavy Slope 2x1x1 Tip
Hydrogen Engine/pl Hydrogen Engine Icon.png the Hydrogen Engine is a block that consumes Hydrogen to generate power.
Hydrogen Tank/pl Hydrogen Tank Icon.png the Hydrogen Tank is a block used to store and distribute Hydrogen.
Interior Light/pl Interior Light Icon.png A small light for interior spaces. Does not cast shadows.
Interior Pillar/pl Interior Pillar Icon.png Interior Pillar
Interior Turret/pl Interior Turret Icon.png Interior Turret, automatically targets meteors and decoys.
Interior Wall/pl Interior Wall Icon.png Decorative Interior Wall
Jump drive/pl Jump drive Icon.png Allows large ships to jump long distances or to specific GPS coordinates
LCD Panel/pl LCD Panel Icon.png
Ladder/pl Ladder Icon.png N/A
Landing Gear/pl Landing Gear Icon.png Add to the bottom of ships to prevent damage while landing and to enable docking. It has color-changing stripe around it. Black means it cannot be magnetized. Yellow means press P to magnetize and stick to nearby surface. Green means 'magnetized'. Can be used to carry other ships.
Large Atmospheric Thruster/pl Large Atmospheric Thruster Icon.png Large Thruster that only works in the atmosphere of planets/moons.
Large Cargo Container/pl Large Cargo Container Icon.png Large cargo container for small and large ships
Large Hydrogen Thruster/pl Large Hydrogen Thruster Icon.png
Large Reactor/pl Large Reactor Icon.png Large Reactor, for powering ships and stations. Much higher maximum power output.
Large Thruster/pl Large Thruster Icon.png Large Thruster, allows self movement
Laser Antenna/pl Laser Antenna Icon.png Used to broadcast a communication between two ship or station.
Light Armor Block/pl Light Armor Block Icon.png Basic light armor cube block.
Light Armor Corner/pl Light Armor Corner Icon.png Basic light armor corner block
Light Armor Corner 2x1x1 Base/pl Light Armor Corner 2x1x1 Base Icon.png Basic light armor corner slope block.
Light Armor Corner 2x1x1 Tip/pl Light Armor Corner 2x1x1 Tip Icon.png Basic light armor corner slope block tip.
Light Armor Inverted Corner/pl Light Armor Inverted Corner Icon.png Basic light armor inverted corner block
Light Armor Slope/pl Light Armor Slope Icon.png Basic light armor slope block.
Light Inv Corner 2x1x1 Base/pl Light Inv Corner 2x1x1 Base Icon.png Basic light armor inverted corner slope block.
Light Inv Corner 2x1x1 Tip/pl Light Inv Corner 2x1x1 Tip Icon.png Basic light armor inverted corner tip block.
Light Round Armor Corner/pl Light Round Armor Corner Icon.png Basic light armor round corner block, useful for edgeless corners.
Light Round Armor Inv Corner/pl Light Round Armor Inv Corner Icon.png Basic light armor inverted round corner block.
Light Round Armor Slope/pl Light Round Armor Slope Icon.png Basic light round armor block.
Light Slope 2x1x1 Base/pl Light Slope 2x1x1 Base Icon.png Basic light armor two-part base piece of slope block.
Light Slope 2x1x1 Tip/pl Light Slope 2x1x1 Tip Icon.png Basic light armor two-part tip piece of slope block.
Pokój medyczny Medical Room Icon.png In survival, allows respawning of the player that created it. In creative it serves as a default spawn point for connecting players. Recharges health and energy on use.
Medium Cargo Container/pl Medium Cargo Container Icon.png Medium size container for small ships
Merge Block/pl Merge Block Icon.png Used to combine multiple ships into one on a semi-permanent basis
Missile Turret/pl Missile Turret Icon.png Large ship automated Missile Turret.
O2/pl 64px A functional structure for processing Ice into breathable Oxygen and Hydrogen.
Ore Detector/pl Ore Detector Icon.png Detects ore within a certain range of the detector. Small has a range of 80 large 200
Oxygen Farm/pl Oxygen Farm Icon.png A functional block for generating breathable Oxygen out of solar radiation.
Oxygen Generator/pl Oxygen Generator Icon.png A functional structure for processing Ice into breathable Oxygen and Hydrogen.
Oxygen Tank/pl Oxygen Tank Icon.png A functional block for storing and distributing breathable Oxygen in a compressed state.
Parachute Hatch/pl Parachute Hatch Icon.png
Passage/pl Passage Icon.png Passage Block.
Passenger Seat/pl Passenger Seat Icon.png Passenger seat for small and large ships. Occupants cannot pilot vessels but can access ship systems.
Piston Base/pl Piston Base Icon.png Base of a piston
Piston Top/pl Piston Top Icon.png Top part of a piston.
Power Efficiency Upgrade Module/pl Power Efficiency Upgrade Module Icon.png Reduces Active power consumption of object attached to.
Productivity Upgrade Module/pl Productivity Upgrade Module Icon.png Increases the speed which a Refinery or Assembler processes materials.
Programmable Block/pl Programmable Block Icon.png Block That Executes Code
Projector/pl Projector Icon.png A block that allows blueprints to be projected and constructed in place.
Ramp/pl Ramp Icon.png 2x1 Ramp no steps
Refinery/pl Refinery Icon.png A functional structure for processing Ore into useful Material.
Reloadable Rocket Launcher/pl Reloadable Rocket Launcher Icon.png The reloadable counterpart of the Rocket Launcher
Remote Control/pl Remote Control Icon.png Allows the player to control a ship remotely from another location
Rocket Launcher/pl Rocket Launcher Icon.png Rocket Launcher, fixed weapon that fires rockets.
Rotor/pl Rotor Icon.png Rotor
Rotor Part/pl Rotor Part Icon.png Rotor Part that attaches to the Rotor Base.
Sensor/pl Sensor Icon.png Able to detect players, objects, and other entities and trigger programmed actions
Sliding Door/pl Sliding Door Icon.png
Small Atmospheric Thruster/pl Small Atmospheric Thruster Icon.png
Small Battery/pl Small Battery Icon.png Small Battery with small power capacity for small Grids.
Small Cargo Container/pl Small Cargo Container Icon.png Small cargo container for small and large ships.
Small Conveyor/pl Small Conveyor Icon.png Small conveyor to transfer items between ship systems
Small Conveyor Tube/pl Small Conveyor Tube Icon.png Small Conveyor to transfer small items between ship systems
Small Curved Conveyor Tube/pl Small Curved Conveyor Tube Icon.png Small conveyor tube for connecting corners.
Small Hydrogen Thruster/pl Small Hydrogen Thruster Icon.png
Small Reactor/pl Small Reactor Icon.png Small Reactor provides power to ships and stations. Fueled by uranium.
Small Thruster/pl Small Thruster Icon.png Small Thruster, allows movement
Solar Panel/pl Solar Panel Icon.png Converts solar energy into a small amount of power
Sound Block/pl Sound Block Icon.png A configurable block that plays sounds when activated
Spherical Gravity Generator/pl Spherical Gravity Generator Icon.png Generates Gravity in a circular field around the generator.
Spotlight/pl Spotlight Icon.png Spotlight, illuminates an area. Casts shadows.
Stairs/pl Stairs Icon.png 2x1 Stairs with steps
Steel Catwalk/pl Steel Catwalk Icon.png A thin access walkway with a safety barrier on one side.
Steel Catwalk Corner/pl Steel Catwalk Corner Icon.png A thin access walkway with a safety barrier on two adjacent sides.
Steel Catwalk Plate/pl Steel Catwalk Plate Icon.png A thin access walkway with no safety barriers whatsoever.
Steel Catwalk Two Sides/pl Steel Catwalk Two Sides Icon.png A thin access walkway with a safety barrier on both sides.
Survival Kit/pl Survival Kit Icon.png the Survival Kit is a spawn point and bootstraps progression.
Text Panel/pl Text Panel Icon.png A display to show text.
Timer Block/pl Timer Block Icon.png Used to execute actions of blocks, with or without a delay.
Vertical Window/pl Vertical Window Icon.png Vertical window, currently this window does not have functional glass and can be shot through.
Warhead/pl Warhead Icon.png Explosive warhead, explodes when shot or collided into.
Welder (Ship)/pl Welder (Ship) Icon.png Large ship welder that can aid in welding of ships.
Wheel 1x1/pl Wheel 1x1 Icon.png Small round wheel
Wheel 3x3/pl Wheel 3x3 Icon.png Medium round wheel
Wheel 5x5/pl Wheel 5x5 Icon.png Large round wheel
Wheel Suspension 1x1/pl Wheel Suspension 1x1 Icon.png Small wheel suspension that allows player movement input to control it.
Wheel Suspension 3x3/pl Wheel Suspension 3x3 Icon.png Medium wheel suspension that allows player movement input to control it.
Wheel Suspension 5x5/pl Wheel Suspension 5x5 Icon.png Large wheel suspension that allows player movement input to control it.
Wide LCD Panel/pl Wide LCD Panel Icon.png
Wind Turbine/pl Wind Turbine Icon.png The Wind Turbine generates low amounts of power when exposed to open aeras. Only works on planets with atmosphere.
Window 1x1 Face/pl Window 1x1 Face Icon.png 1x1 Face
Window 1x1 Flat/pl Window 1x1 Flat Icon.png 1x1 Window
Window 1x1 Flat Inv/pl Window 1x1 Flat Inv Icon.png Inverted 1x1 Window
Window 1x1 Inv/pl Window 1x1 Inv Icon.png Inverted 1x1 Face
Window 1x1 Side/pl Window 1x1 Side Icon.png 1x1 corner side
Window 1x1 Side Inv/pl Window 1x1 Side Inv Icon.png 1x1 Inverted corner side
Window 1x1 Slope/pl Window 1x1 Slope Icon.png Sloping window
Window 1x2 Face/pl Window 1x2 Face Icon.png 1x2 face
Window 1x2 Flat/pl Window 1x2 Flat Icon.png 1x2 Window
Window 1x2 Flat Inv/pl Window 1x2 Flat Inv Icon.png Inverted 1x2 Window
Window 1x2 Inv/pl Window 1x2 Inv Icon.png Inverted 1x2 face
Window 1x2 Side Left/pl Window 1x2 Side Left Icon.png Angled 1x2 window.
Window 1x2 Side Left Inv/pl Window 1x2 Side Left Inv Icon.png Inverted Angled 1x2 window.
Window 1x2 Side Right/pl Window 1x2 Side Right Icon.png Angled 1x2 window.
Window 1x2 Side Right Inv/pl Window 1x2 Side Right Inv Icon.png Inverted Angled 1x2 window.
Window 1x2 Slope/pl Window 1x2 Slope Icon.png Sloping window
Window 2x3 Flat/pl Window 2x3 Flat Icon.png 2x3 Window
Window 2x3 Flat Inv/pl Window 2x3 Flat Inv Icon.png Inverted 2x3 Window
Window 3x3 Flat/pl Window 3x3 Flat Icon.png 3x3 Window
Window 3x3 Flat Inv/pl Window 3x3 Flat Inv Icon.png Inverted 3x3 Window


Przypisy

  1. http://steamcommunity.com/app/244850/discussions/0/810939351168363653/