Materiał

From Space Engineers Wiki
Revision as of 01:09, 3 January 2018 by KenexgroPL (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Materiały są to elementy powstałe z rud surowców w rafinerii lub piecu łukowym. Materiały są najczęściej wykorzystywane w stacji montażowej do produkcji komponentów używanych w budowie. Wyjątkiem jest uran, który jest bezpośrednio używany w reaktorze.

Etapy przetwarzania
1 Rudy surowców
1 -> 2 Rafineria / Piec łukowy
2 Materiały
2 <-> 3 Stacja montażowa
3 Komponenty / Narzędzia

Lista materiałów

Nazwa Ikona Masa (kg) Objętość (l) Opis
Material/pl Material Icon.png
Material/pl Material Icon.pngMateriały
• • • • • • • • •