Materiał

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search


Materiały są to elementy powstałe z rud surowców w rafinerii lub piecu łukowym. Materiały są najczęściej wykorzystywane w stacji montażowej do produkcji komponentów używanych w budowie. Wyjątkiem jest uran, który jest bezpośrednio używany w reaktorze.

Etapy przetwarzania
1 Rudy surowców
1 -> 2 Rafineria / Piec łukowy
2 Materiały
2 <-> 3 Stacja montażowa
3 Komponenty / Narzędzia

Lista materiałów

Nazwa Ikona Masa (kg) Objętość (l) Opis
Cobalt Ingot/pl Cobalt Ingot Icon.png 1 0.112 Refined Cobalt ore.
Gold Ingot/pl Gold Ingot Icon.png 1 0.052 Refined Gold ore.
Gravel/pl Gravel Icon.png 1 0.37 Refined stone.
Iron Ingot/pl Iron Ingot Icon.png 1 0.127 Refined iron ore.
Magnesium Powder/pl Magnesium Powder Icon.png 1 0.575 Refined Magnesium Ore.
Material/pl Material Icon.png
Material/pl Material Icon.png
Nickel Ingot/pl Nickel Ingot Icon.png 1 0.112 Refined Nickel ore.
Platinum Ingot/pl Platinum Ingot Icon.png 1 0.047 Refined Platinum ore.
Silicon Wafer/pl Silicon Wafer Icon.png 1 0.429 Refined Silicon Ore.
Silver Ingot/pl Silver Ingot Icon.png 1 0.095 Refined Silver ore.
Uranium Ingot/pl Uranium Ingot Icon.png 1 0.052 Refined Uranium ore.Materiały
• • • • • 
32px Material/pl/pl 
• • • • • •