Broń

From Space Engineers Wiki
Revision as of 01:46, 29 December 2017 by Pkaytr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Broń jest narzędziem lub obiektem, za pomocą którego można uszkodzić inne obiekty lub też ranić innych graczy.


Broń dla pojazdów kosmicznych

Małe pojazdy

Nazwa Ikona Status Masa (kg) Opis
Działko Gatlinga Gatling Gun Icon.png Funkcjonalny Szybkostrzelne działko. Używa jako amunicji nabojów 25x184mm NATO
Wyrzutnia rakiet Rocket Launcher Icon.png Funkcjonalny Służy do strzelania rakietami, które mają dużo większą siłę rażenia niż działko Gatlinga, jednakże ma o wiele mniejszą szybkostrzelność
Mina Warhead Icon.png Funkcjonalny Mina może być detonowana przez jej dotknięcie lub uszkodzenie (np. ostrzeliwując ją)
Przeładowywalna wyrzutnia rakiet Reloadable Rocket Launcher Icon.png Funkcjonalny 938.4 Wyrzutnia rakiet która może być podłączona do sieci transportowej i moze sama się przeładowywać.


Duże pojazdy i stacje kosmiczne

Nazwa Ikona Status Masa (kg) Opis
Wieżyczka z działkiem Gatlinga Gatling Turret Icon.png Funkcjonalny Wieżyczka automatyczna przeznaczona do automatycznej obrony statku lub stacji kosmicznej.
Wewnętrzna wieżyczka Interior Turret Icon.png Funkcjonalny Wieżyczka automatyczna przeznaczona do montażu we wnętrzu pojazdów.
Wieżyczka z wyrzutnią rakiet Missile Turret Icon.png Funkcjonalny Wieżyczka automatyczna przeznaczona do automatycznej obrony statku lub stacji kosmicznej.
Mina Warhead Icon.png Funkcjonalny Mina może być detonowana przez jej dotknięcie lub uszkodzenie (np. ostrzeliwując ją)
Wyrzutnia rakiet Rocket Launcher Icon.png Funkcjonalny Służy do strzelania rakietami, które mają dużo większą siłę rażenia niż działko Gatlinga, jednakże ma o wiele mniejszą szybkostrzelność.

Broń astronauty

Nazwa Ikona Opis
Młot elektryczny Hand Drill Icon.png Służy do kopania w asteroidach w celu wydobycia surowców
Szlifierka Grinder (Tool) Icon.png Przeznaczona do demontażu bloków jednak może zostać jako skuteczna broń.
Karabin automatyczny Automatic Rifle Icon.png Używany jako broń w walce z innymi graczami