Toolbar Config/cs

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search
Lišta usořádání

Lišta uspořádání

Lišta uspořádání je obrazovka, kde se hráč může vybavit různými Nástroji a Bloky. Dají se v ní také vytvářet nové bloky ke stavění.


Používání

Pro otevření stiskněte "G".

Přetahujte ikony do dolní části lišty.

Vyberte "Kreativní mód" pro Kreativní Mód.

Dejte "Nová malá loď", "Nová velká loď" nebo "Nová stanice" pro vytvoření Základního Bloku.