Surový materiál

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search


Surový materiál vzniká zpracováním rud v rafinériích nebo obloukových pecích. Po tomto zpracování jej lze ve formě ingot, prášků nebo plátků déle zpracovávat.