Gravitace

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search
Gravitace je konstanta

Gravitace v reálném životě

V reálném životě je gravitace je přitažlivost ostatních objektů k centru objektu s nejvyšší vahou.Jinými slovy, objekt o větší hmotnosti k sobě bude přitahovat ostatní objekty s hmotností nižší. Síla této přitažlivosti přímo závisí na velikosti a hmotnosti tohoto objektu. Gravitace je konstanta - nezáleží na vaší poloze vůči objektu, ale po dobu , kdy budete v gravitačním poly daného objektu, budete přitahován směrem k němu.

Gravitace vě hře Space Engineers

Názorný příklad lineární gravitace vě Space Engineers

Vě Space Engineers , gravitace je lineární síla která tlačí astronauta do určitého směru. Tato gravitace však není absolutní a směr přitažlivosti se dá nastavit jen jednoduchým otočením generátoru gravitace. Navíc , jelikož je tato síla lineární , může se hromadit. Síla více instancí se může vypočítat xn m/s , přičemž x je síla jedné instance gravitace a n je počet těchto sil.

Gravitace ve Space Engineers je momentálně vytvářena jen Generátory Gravitace. Gravitace může působit pouze v jednom lineárním směru.To znamená, že není radiální jako v reálném životě. Pro příklad, pokud se nacházíte pod velkou lodí s generátorem gravitace, v reálném životě by vás gravitační přitažlivost táhla směrem k lodi, zatímco ve Space Engineers budete padat skrze gravitační pole dokud toto pole neopustíte.

Aktuální směr gravitačního působení můžete najít ve vašem gravitačním uživatelském displayi.

Podívejte se na