Ruda żelaza

From Space Engineers Wiki
Revision as of 06:19, 23 September 2015 by Ser elektronik (talk | contribs) (Create new page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Uwaga
Informacje zawarte na tej stronie mogą być nieaktualne, prosimy zaktualizować stronę tak aby była zgodna z wersją angielską. Podczas edycji upewnij się że wprowadzasz poprawne i aktualne dane, powiadomienie to zniknie automatycznie po wprowadzeniu korekty.
Iron Ore Icon.png
Raw Icon.png
Rudy i kopaliny
Ruda żelaza

 

 
 
Masa (kg):
1
 
Objętość:
0.37 l

Iron Ore Vein.jpgOre Iron.jpg

Ruda żelaza jest jedną z kopalin możliwych do pozyskania z asteroid podczas wydobycia. Może zostać przetworzona w rafinerii lub piecu łukowym na Sztabki żelaza.