We're giving away 4 copies of V Rising to 4 editors of the V Rising Wiki. Simply create an account and contribute! See more details here Wiki Contest.

Elektřina

From Space Engineers Wiki
Jump to: navigation, search

Tohle Elektřina ve hře Space Engineers je systém a zároveň prostředek používaný k napájení většiny zařízení. Elektřina se vyrábí skrze malý nebo velký reaktor. Jakékoliv zařízení má přístup k elektřině v případě, že je přímě spojeno s lodním reaktorem. Jinak řečeno, pokud je na lodí reaktor, všechno , co se ho dotýká nebo je s ním nějak spojeno, je 'pod proudem'. To se ale netýká rotoru, který momentálně energií nepřenáší.Reaktory jsou poháněny Uranovými ingoty. 1 litr uranových ingotů napájí 68.76 GW/s nebo 0.0191 GW/h
Nicméně v aktuální verzi hry nejsou tyto ingoty potřeba k řádnému chodu těchto reaktorů.


Elektřina vydávaná reaktory

Reaktor Malá loď Velká loď
Malý Reaktor 4 GW 56 GW
Velký Reaktor 108 GW 1512 GW

Využívaná energie u různých zařízení

Trysky

Trysky jsou jedním z největších 'žroutů' elektrické energie. Při stabilizaci zapomoci inerciálních tlumičů budou trysky využívat 1,5 krát větší množství energie než při využití manuálního tahu těchto trysek. Využívaná elektrická energie u trysek:

Typ lodě Typ trysky Minimální využívaná energie Maximální využívaná energie Využívaná energie při automat. stabilizaci
Malá loď Malá tryska 0.0001 GW 1.68 GW 2.52 GW
Malá loď Velká loď 0.0001 GW 20 GW 30 GW
Velká loď Malá tryska 0.0001 GW 28 GW 42 GW
Velká loď Velká tryska 0.0001 GW 336 GW 504 GW

Rafinérie a Montér

Potřebná elektřina pro napájení rafinérie a montéru

Režim Využití energie
V pohotovosti 1 GW
V provozu 28 GW

Ostatní

Zde vidíte energetické využití všech ostatních komponentů:

Zařízení Malá loď Velká loď/Stanice
Generátor gravitace N/A 0.0112 GW
Vnitřní osvětlení N/A 0.0004 GW
Ošetřovna N/A  ? GW
Dveře N/A  ? GW
Gyroskop 0.00003 GW 0.0015 GW
Světlo reflektoru 0.012 GW 0.0112 GW
Maják 0.1 GW 0.1008 GW
Anténa  ? GW 0.1008 GW
Detektor rud  ? GW  ? GW
Transportér  ? GW  ? GW
Vrták  ? GW N/A
Kulometná/Raketometná věž N/A 0.1008 GW
Vnitřní věž N/A 0.1008 GW


Poznámky

Komponent s využitím energie " ? GW " není zapsán v souboru CubeBlocks.sbc .